Szkolenie

Forti Analyzer & Manager
Poznaj możliwości zarządzania i logowania
z jednego miejsca

28.04.2022 - godz. 9:00 - 16:00
certyfikat - tak

CEL SZKOLENIA

Naszym celem jest dostarczenie uczestnikom konkretnej wiedzy na temat monitorowania zdarzeń i incydentów bezpieczeństwa w ich własnej sieci korzystając z rozwiązania FortiAnalyzer, który pozwoli w szybkim czasie podjąć odpowiednią reakcję na wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu do zasobów instytucji. Zapoznamy się z możliwościami konfiguracji oraz integracji FortiAnalyzer z FortiGate, tworzeniem raportów, powiadamianiem o incydentach. Zależy nam na przekazaniu wiedzy, która pozwoli Ci na rozpoczęcie korzystania z FortiManager do scentralizowanej administracji sieciowej wieloma urządzeniami FortiGate. W laboratorium poznasz strategie wdrożania, rejestrację urządzeń, pakiety polityk, obiekty współużytkowane, instalowanie zmian konfiguracji, udostępnianie FortiManager jako lokalnego serwera dystrybucji FortiGuard.

Dla kogo ?

Szkolenie przeznaczone jest dla inżynierów bezpieczeństwa i administratorów systemów zajmujących się bieżącym zarządzaniem politykami bezpieczeństwa FortiGate za pomocą platformy FortiManager oraz chętnych rozszerzyć swoją wiedzę na temat zarządzania FortiAnalyzerem w zakresie monitorowania zdarzeń we własnej sieci.

jak SZKOLIMY?

Szkolenie realizowane jest w formie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. W ramach spotkania zapewniamy przerwy kawowe oraz lunch. Szkolenie zakończone jest certyfikatem.

CZAS TRWANIA?

Szkolimy jeden dzień w godzinach od 9:00  do 16:00.

Kto poProwadzi Szkolenie?

TOMASZ BARON

TOMASZ BARON

Specjalista ds. IT- B&B

Trener pracujący w Akademii BB, posiadających wieloletnie doświadczenie w branży IT, na co dzień pracujący przy wdrożeniach technologii UTM i rozwiązywaniu problemów sieciowych naszych Klientów.

Potwierdzeniem jego fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności dot. urządzeń FortiGate są liczne certyfikaty (m. in. NSE4, NSE5, NSE7) oraz dziesiątki zadowolonych administratorów IT, których Tomek miał okazję przeszkolić.

skorzystaj ze szkolenia
i zapewnij BEZPIECZeństwo swojej SIEci

Dostępne terminy: 

ZWOLNIENIE Z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z podatku VAT. Stosuje się to w przypadku kształcenia zawodowego. Zapytaj o szczegóły swojego opiekuna handlowego oraz wypełnij oświadczenie.

jesteś zainteresowany ofertą ?

Jeśli masz dodatkowe pytania 
lub chcesz zapoznać się z naszą ofertą handlową
zapraszamy do kontaktu z
opiekunami handlowymi

partner szkolenia

AGENDA SZKOLENIA:

I. . PODSTAWY PRACY Z FORTIANALYZER

 • wybór licencji; utworzenie konta forticloud; pobranie oprogramowania
 • przygotowanie zasobów VMware / Hyper-V; instalacja i konfiguracja maszyny
 • konfiguracja urządzenia do pracy w sieci
 • konta administracyjne / ustawienia
 • podłączenie FG z FAZ
 • tryby pracy / zarządzanie ADOM
 • odczyt logów / możliwości personalizacji widoku
 • polityki logowania / analiza; archiwum
 • forwardowanie; rolowanie; backup / logów

II. LOGOWANIE I ALERTOWANIE

 • jak logować / jak odczytywać logi
 • filtrowanie logów / szukanie zdarzeń
 • logi w czasie rzeczywistym
 • konfiguracja i wykrywanie zdarzeń
 • automatyzacja powiadomień
 • analiza incydentów
 • tworzenie polityk
 • tworzenie profili

III. RAPORTY

 • konfiguracja zakresów / szablonów / makr raportów
 • personalizacja / spolszczenie wyglądu
 • harmonogram raportów
 • dostarczenie na życzenie

IV. PODSTAWY PRACY Z FORTIMANAGER

 • wybór licencji; utworzenie konta forticloud; pobranie oprogramowania
 • przygotowanie zasobów VMware / Hyper-V; instalacja i konfiguracja maszyny
 • konfiguracja urządzenia do pracy w sieci
 • konta administracyjne / ustawienia

V. ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE FORTIMANAGER

 • zarządzanie ADOM
 • praca w workspace i workflow
 • przygotowanie szablonów konfiguracji
 • zarządzanie urządzeniami security fabric
 • centralne zarządzanie aktualizacją oprogramowania układowego podległych urządzeń

VI. ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI FORTINET SECURITY FABRIC

 • rejestracja urządzeń
 • konfiguracja dla zarządzanych urządzeń
 • dystrybucja, instalacja konfiguracji na zdalnych urządzeniach
 • pakiety polityk oraz współdzielone obiekty
 • automatyzacja backupu konfiguracji
 • rejestracja urządzeń
 • przydzielenie schematu konfiguracji dla urządzenia
 • aktualizacja oprogramowania za pomocą FortiManager


DLACZEGO WARTO?

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

CO NAS WYRÓŻNIA?

skorzystaj ze szkolenia i zapewnij BEZPIECZeństwo swojej SIEci

Wybierz termin i zarejestruj się

ZWOLNIENIE Z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z podatku VAT. Stosuje się to w przypadku kształcenia zawodowego. Zapytaj o szczegóły swojego opiekuna handlowego oraz wypełnij oświadczenie.

jesteś zainteresowany ofertą ?

Jeśli masz dodatkowe pytania 
lub chcesz zapoznać się z naszą ofertą handlową
zapraszamy do kontaktu z opiekunami handlowymi

PARTNER WYDARZENIA