AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

TESTY ATAKÓW SOCJOTECHNICZNYCH

Praktyka pokazuje, że na ogół problemem nie są wadliwe procesy, a zachowania ludzi, którzy je realizują. Pracownicy bez przeszkolenia z procedur i polityk bezpieczeństwa nie są świadomi niepoprawnych działań, np.:

 • nie wiedzą jakich informacji można udzielać osobom z zewnątrz,
 • w przypadku dużej organizacji, zachodzą trudności w weryfikacji innych pracowników i klientów,
 • bez kontroli, nie stosują adekwatnych zabezpieczeń, np. haseł do poczty,
 • używają w pracy prywatnego sprzętu, np. pendrive,
 • klikają w nieznane linki

CEL PRZEPROWADZENIA
TESTÓW

Celem przeprowadzenia testów socjotechnicznych będzie zatem sprawdzenie poziomu świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa poprzez kompleksowe próby wyłudzenia poufnych informacji lub próby nakłonienia do wykonania działań niezgodnych z zasadami bezpieczeństwa, co wpłynie na podniesienie jakości i świadomości funkcjonowania pracowników Organizacji.

Testy pozwolą zweryfikować, na ile pracownicy Klienta przestrzegają firmowych procedur w obszarze bezpieczeństwa informacji, praktyk w obszarze komunikacji cyfrowej i czy zachowują odpowiednią czujność.

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE TESTÓW

 • mailing/telefony nakłaniające do wyłudzenia informacji,
 • telefony do pracowników organizacji nakłaniające do zainstalowania złośliwego oprogramowania,
 • mailing nakłaniający do podania hasła,
 • próba fizycznego, nieautoryzowanego wejścia do budynku i do zastrzeżonych miejsc organizacji,
 • próba nakłaniania pracowników do przekazania dostępu do komputera,
 • Dostarczenie na teren firmy nośników (np. pendrive) ze szkodliwym oprogramowaniem

ETAPY PRZEPROWADZENIA ATAKU SOCJOTECHNICZNEGO

PLANOWANIE

Zdefiniujemy cel zadania oraz określimy kryteria biorąc pod uwagę kluczowe informacje o firmie, jej strukturę i zasoby.

Zbierzemy zespół i przygotujemy harmonogram całego procesu, aby sprawnie współpracować z Waszą organizacją. Wspólnie opracowujemy scenariusz testu, aby wyglądał możliwie najbardziej realistycznie.

WYKONYWANIE

Przeprowadzimy symulację ataku z użyciem socjotechniki, zgodnie ze scenariuszem. 

RAPORTOWANIE

Na podstawie zebranych informacji i danych, oddamy kompletny raport zawierający szczegółowe dane odnośnie atakowanych zasobów, zidentyfikowanych podatności wraz ze sposobem ich wywołania oraz rezultatów wykonanych testów. Raport obejmujący luki, a także rekomendacje wskazujące na wzmocnienie konkretnych obszarów, pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w organizacji.

CO PO TESTACH?

Wyniki testów stanowią informacje wejściowe dla procesów zarządzania ryzykiem oraz incydentami bezpieczeństwa w organizacji.

Po realizacji testów istnieje również możliwość przeprowadzenia dedykowanego szkolenia dla pracowników / podsumowania zrealizowanych testów socjotechnicznych w siedzibie Klienta.

CO NAS WYRÓŻNIA?

przeprowadź testy Ataków Socjotechnicznych

Skorzystaj z naszego doświadczenia i podnieś standardy cyberbezpieczeństwa.