W trosce o zdrowie Wasze i nasze wprowadzamy zasady bezpieczeństwa
PRZESTRZEGANE PODCZAS SZKOLEŃ STACJONARNYCH:

MASKA
Maseczki

Wszyscy kursanci na życzenie otrzymują maseczki ochronne. Stosuj maseczkę ochronną/przyłbicę przy wejściu na teren szkolenia/spotkania oraz podczas jego trwania.

dezynfekcja
dezynfekcja rąk

Zapewniamy płyn dezynfekujący. Każdorazowo przed wejściem do sali szkoleniowej zdezynfekuj ręce. Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

temp
pomiar temperatury CIAŁA

Przed wejściem do Sali szkoleniowej dokonujemy bezdotykowego pomiaru temperatury Twojego ciała. Jeśli temperatura ciała będzie podwyższona, nie zostaniesz dopuszczony do szkolenia.

osoby
liczebność grup szkoleniowych

W kwestii liczebności grup posiłkujemy się wytycznymi, które dotyczą placówek prowadzących zajęcia w systemie oświaty oraz lokali gastronomicznych - zapewniamy odstęp pomiędzy uczestnikami min. 1,5 m oraz zapewniamy przestrzeń min. 4 m2 na każdego uczestnika. Dodatkowo stanowisko szkoleniowe zostanie oznakowane i przypisane do konkretnego uczestnika szkolenia.

catering
catering

Catering dowożony w jednorazowych opakowaniach, sztućce również są jednorazowe. W przypadku szkoleń realizowanych w hotelach catering serwowany jest w restauracji hotelowej z zasadami bezpieczeństwa ustalonymi w danym obiekcie.

BEZP
DODATKOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Dokonujemy dezynfekcji klamek, stolików, klawiatur, myszek i innych elementów stanowisk szkoleniowych przed i po każdym szkoleniu.
- Sale są regularnie wietrzone tj. przed i po szkoleniu oraz podczas każdej przerwy.
- Wszystkie naczynia dostępne podczas przerwy kawowej są każdorazowo wyparzane.
- Wszyscy pracownicy oraz kursanci informowani są o konieczności ścisłego przestrzegania zasad higieny oraz zachowania bezpiecznego dystansu.

SZKOLENIA NIE MUSZĄ BYĆ NUDNE!

To właśnie atmosferę prowadzonych przez nas szkoleń stawiamy na 1 miejscu, na równi z jakością oraz merytoryką.
Gwarantujemy Ogrom Wiedzy, Niepowtarzalny Klimat, Dobry Nastrój I Niezwykłe Przeżycia.