B&B Bezpieczeństwo w biznesie

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się z naszymi zasadami sanitarnymi podczas szkoleń realizowanych w ramach Akademii BB

W trosce o zdrowie Wasze i nasze wprowadzamy zasady bezpieczeństwa
PRZESTRZEGANE PODCZAS SZKOLEŃ STACJONARNYCH:

MASKA

Maseczki

Wszyscy kursanci na życzenie otrzymują maseczki ochronne. W salach szkoleniowych zapewniamy odległości między uczestnikami min. 1,5 m, więc zasłanianie nosa i ust nie jest obowiązkowe.

dezynfekcja

dezynfekcja rąk

Każdorazowo przed wejściem do sali szkoleniowej zdezynfekuj ręce. Zapewniamy płyn dezynfekujący.

temp

pomiar temperatury CIAŁA

Przed wejściem do Sali szkoleniowej dokonujemy bezdotykowego pomiaru temperatury Twojego ciała. Jeśli temperatura ciała będzie podwyższona, nie zostaniesz dopuszczony do szkolenia.

osoby

liczebność grup szkoleniowych

W kwestii liczebności grup posiłkujemy się wytycznymi, które dotyczą placówek prowadzących zajęcia w systemie oświaty oraz lokali gastronomicznych - zapewniamy odstęp pomiędzy uczestnikami min. 1,5 m oraz zapewniamy przestrzeń min. 4 m2 na każdego uczestnika.

catering

catering

Catering dowożony w jednorazowych opakowaniach, sztućce również są jednorazowe. W przypadku szkoleń realizowanych w hotelach catering serwowany jest w restauracji hotelowej z zasadami bezpieczeństwa ustalonymi w danym obiekcie.

BEZP

DODATKOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Dokonujemy dezynfekcji klamek, stolików, klawiatur, myszek i innych elementów stanowisk szkoleniowych przed i po każdym szkoleniu.
- Sale są regularnie wietrzone tj. przed i po szkoleniu oraz podczas każdej przerwy.
- Wszystkie naczynia dostępne podczas przerwy kawowej są każdorazowo wyparzane.
- Wszyscy pracownicy oraz kursanci informowani są o konieczności ścisłego przestrzegania zasad higieny oraz zachowania bezpiecznego dystansu.

SZKOLENIA NIE MUSZĄ BYĆ NUDNE!

To właśnie atmosferę prowadzonych przez nas szkoleń stawiamy na 1 miejscu, na równi z jakością oraz merytoryką.
Gwarantujemy Ogrom Wiedzy, Niepowtarzalny Klimat, Dobry Nastrój I Niezwykłe Przeżycia.