Światowy lider w dziedzinie wirtualizacji systemów informatycznych

Produkty VMware stanowią solidną podstawę do budowy wysokowydajnych platform wirtualizacji serwerów i desktopów.VMware- dlaczego warto?

VMware  jest pionierem w dziedzinie oprogramowania do wirtualizacji. 

Firma od założenia w 1998 roku przeszła długą drogę, a jej aktualne portfolio obejmuje nie tylko wirtualizację serwerów, ale i desktopów, narzędzia do zarządzania całymi środowiskami, a także rozwiązania cloud computing. Jako wiodący producent umożliwia szybszy rozwój poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu IT oraz usprawnienie operacji informatycznych. 

VMware stawia na mobilność. Tworząc oprogramowanie do przetwarzania danych w chmurze uwzględnia kwestię ich dostępności z urządzeń przenośnych.

Oferowane oprogramowanie to wydajny, niezawodny ekosystem zawierający szereg profesjonalnych usług upraszczających złożoność infrastruktury IT. Dzięki temu działanie stosujących je organizacji jest bardziej rentowne i konkurencyjne.

ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW VMWARE GWARANTUJE UZYSKANIE KORZYŚCI W WIELU OBSZARACH


LISTA PRODUKTÓW PRODUCENTA:

wirtualizacja serwerów
VMware vSphere

Przy pomocy VMware vSphere można bezpiecznie wirtualizować serwery i dzięki temu utrzymywać krytyczne aplikacje biznesowe przedsiębiorstwa w formie zwirtualizowanej (niezależnej od platformy sprzętowej) z zachowaniem wszystkich standardów w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności. Zastosowanie vSphere przyśpiesza proces transformacji infrastruktury IT i skraca drogę dojścia do świadomego wykorzystania dojrzałych systemów przetwarzania w chmurze (ang. cloud computing). Umożliwia także budowę prywatnej chmury oraz jej łatwą integrację z infrastrukturą operatorów udostępniających chmury publiczne.

Obecnie, jako jedyna technologia wirtualizacji, wspiera model hybrydowy, w którym współobecność chmur prywatnych i publicznych jest wpisana w filozofię rozwiązania zapewniając ścieżkę migracji systemów w obu kierunkach, tj. migrację systemu informatycznego ze środowiska chmury prywatnej do chmury publicznej i odwrotnie.

wirtualizacja stacji roboczych
VMware Horizon

Technologia VMware Horizon umożliwia zwirtualizowanie desktopów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Wirtualizacja desktopów odbywa się z wykorzystaniem tych samych niezawodnych technologii, które są wbudowane w VMware vSphere, wzbogaconych o mechanizm udostępniania interfejsu graficznego użytkownika zarówno w sieci wewnętrznej przedsiębiorstwa jak i poza obszarem chronionym (np. za pośrednictwem Internetu).

Korporacyjne działy IT są zobligowane do zapewnienia dobrych warunków pracy i efektywnego wsparcia użytkownikom niezależnie od wykorzystywanych przez nich aplikacji oraz urządzeń. Uproszczenie zarządzania desktopami oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa i kontroli stanowisk pracy jest możliwy dzięki technologii VMware Horizon, która istotnie przyspiesza proces instalowania, konfigurowania oraz uaktualniania desktopów i aplikacji zapewniając przy tym pełną zgodność z polityką przedsiębiorstwa.

Wirtualizacja desktopów pozwala udostępnić stanowisko pracy nowemu użytkownikowi w bardzo krótkim czasie nie angażując przy tym istotnie korporacyjnych specjalistów IT. Dostęp do wirtualnych desktopów jest możliwy zarówno z sieci wewnętrznej jak i ze zdalnych lokalizacji w sposób bezpieczny i niezawodny. VMware Horizon pozwala chronić dane korporacyjne poprzez zamknięcie ich wewnątrz wirtualnego desktopa przechowywanego w korporacyjnym centrum danych na bezpiecznych nośnikach danych takich jak redundantne macierze dyskowe chronione zaporami ogniowymi. Coraz więcej firm decyduje się na wykorzystanie VMware Horizon, co może wyraźnie zwiększyć ich przewagę względem konkurencji.

VMware vCenter Server

vCenter jest głównym produktem służącym do zarządzania infrastrukturą wirtualizacji serwerów. Pozwala on na centralne zarządzanie hostami i maszynami wirtualnymi oraz jest pojedynczym miejscem, z którego można monitorować cała infrastrukturę. vCenter ma możliwość rozszerzania swojej funkcjonalności poprzez dodatkowe wtyczki. Wtyczki te pozwalają na import danych z dodatkowych źródeł oraz pozwalają np. na szerszy wgląd w infrastrukturę fizyczną. Należy mieć na uwadze, że wiele ważnych funkcjonalności vSphere, jak vMotion czy High Availability wymaga do swego działania vCenter Server.

VMware vCenter Site Recovery Manager

SRM jest oprogramowaniem automatyzującym awaryjne odtwarzanie (DR – Disaster Recovery) bazującym na funkcjonalnościach zdalnej replikacji macierzy. Wspiera takie protokoły jak Fibre Channel, iSCSI czy NFS. Do działania SRM potrzebuje drugiego vCenter Serwera oraz jego funkcjonalności takich jak: Fault Tolerance czy Distributed Power Management.

VMware vCenter Converter

Narzędziem pozwalającym na migrację maszyn fizycznych do wirtualnych (P2V) jest darmowy VMware vCenter Converter. Konwersja polega na przekształceniu maszyny fizyczne do plików VMDK, które mogą zostać uruchomione w środowisku vSphere, ale i również w aplikacji VMware Player. Aplikacja konwertera pozwala również na migracje innych kompatybilnych maszyn do plików VMDK.

VMware ThinApp

Rozwiązanie ThinApp służy do wyekstrahowania aplikacji z systemu operacyjnego i przekształcenia jej w pojedynczy plik wykonywalny. Minimalna infrastruktura ThinApp wymaga 3 maszyn wirtualnych: jednej do instalacji i uruchomienia ThinApp, drugiej do uruchomienia bazowego systemu operacyjnego, a trzeciej do uruchomienia zwirtualizowanej aplikacji.

VMware Workstation Player

VMware Workstation Player jest darmową aplikacją pozwalającą na tworzenie i uruchamianie maszyn wirtualnych w środowisku systemu operacyjnego Microsoft Windows lub Linux. Wirtualizacja ta może być wykorzystywana do uruchamiania niekompatybilnego oprogramowania z bazowym OS, testowania poprawek czy w ogólności testowania systemów operacyjnych i aplikacji.

Chcesz wypróbować bezpłatnie produkty VMware?