cYFROWY pOWIAT
SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA

Złóż z nami wniosek do 11 WRZEŚNIA 2022
i zyskaj od 100 000 do 350 000 zł

CYFROWy powiat

Cyfrowy Powiat to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie powiatów. Planowany budżet programu to 63 857 634 zł. Powiaty mogą wnioskować o dofinansowanie w kwocie od 100 tys. do 350 tys. zł. Program Cyfrowy Powiat będzie realizowany w  ramach wsparcia samorządów w procesie cyfryzacji i wzmocnienia kompetencji w zakresie zdalnej obsługi interesantów”. 

Na co powiat może przeznaczyć środki:

Analizę stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Cyfryzację urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej

Edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu, oprogramowania i licencji

Co MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

PRZEPROWADZIMY analizĘ infrastruktury IT, DOBIERZEMY SPRZĘT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE POTRZEBY

DOSTARCZYMY I KOMPELKSOWO WDROŻYMY ROZWIĄZANIA OBJĘTE PROGRAMEM

ŚWIADCZYMY USŁUGI SERWISOWE I WSPARCIE TECHNICZNE DLA wdrożonych ROZWIĄZAŃ CYFRYZACYJNYCH

przeprowadzimy diagnozę cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych zgodnie z założeniami programu

zrealizujemy szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa

przeprowadzimy testy ataków socjotechnicznych oraz testy penetracyjne infrastruktury sieciowej

CO NAS WYRÓŻNIA?

ZAUFAJ NAM

podnieś standardy cyberbezpieczeństwa
twojej organizacji