CYFORWA GMINA

DIAGNOZA CYBERBEZPIECZEŃSTWA
w ramach programu cyfrowa gmina

CYFROWA GMINA

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu React-EU, a jego ideą jest cyfrowy rozwój instytucji oraz niezwykle ważne dzisiaj cyberbezpieczeństwo, które można podnieść poprzez zapewnienie sprzętu i oprogramowania niezbędnego do sprawnego funkcjonowania państwa, a także sfinansowanie szkoleń umożliwiających sprawne wdrożenie nowych rozwiązań.

Wnioskodawcy mogą liczyć na wsparcie w formie grantu w wysokości nawet do 2 milionów złotych (100% wydatków kwalifikowanych) – BEZ WKŁADU WŁASNEGO.

Udzielone w ramach projektu wsparcie powinno być przeznaczone na cztery obszary:

1.    Cyfryzację biur/jednostek publicznych/jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) – zakup sprzętu IT i oprogramowania.
2.    Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych, domów pomocy społecznej.
3.    Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także zaawansowanych usług cyfrowych.
4.    Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Za otrzymane pieniądze będzie można sfinansować nie tylko cyfryzację urzędu, ale także zrealizować zakupy dla jednostek podległych i nadzorowanych (np. szkół, z wyłączeniem POZ).

Aby skorzystać ze wsparcia samorząd musi sfinansować tzw. diagnozę dotyczącą cyberbezpieczeństwa czyli AUDYT.

AUDYT czyli diagnoza cyberbezpieczeństwa

W ramach przyznanego Grantu obligatoryjna jest realizacja zadania związanego z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa.

jeśli CHCESZ WYKONAĆ DIAGNOZĘ CYBERBEZPIECZEŃSTWA W RAMACH PROGRAMU CYFROWA GMINA, ZOBACZ, CO MOŻEMY ZROBIĆ DLA TWOJEJ ORGANIZACJI. ​

Nasze wieloletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa i wykwalikowana kadra audytorów gwarantują skuteczną, absolutnie bezstronną i rzetelną współpracę.

 Zespół audytorów posiada obowiązkowy Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób.

O co chodzi w tej diagnozie ?

Sprawdzimy czy w Twojej jednostce funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz zweryfikujemy czy jest on zorganizowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz standardami międzynarodowymi:

  • zapisy rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
  • ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
  • norma PN-ISO/IEC 27001.

Lista działań, które trzeba przeprowadzić w ramach obligatoryjnej diagnozy, zawiera 32 pozycje. Szczególną uwagę należy poświęcić trzem obszarom – stronom internetowym JST, infrastrukturze oraz procedurom.

Jakie korzyści ?

  1. Zbadamy aktualny stan zabezpieczenia zasobów, uwypuklimy potencjalne zagrożenia, wskażemy luki i niezgodności oraz przygotujemy rekomendację i zalecenia naprawczo-korygujące.
  2. Sam zauważysz potrzebę wprowadzenia zmian, by spełniać wymagania prawne wynikające z ustawy o KSC, ale też, aby udoskonalić zachodzące procesy wewnątrz organizacji w skutecznej walce z cyberatakami.
  3. Oszacujesz ryzyka.
  4. Zyskasz w oczach swoich kontrahentów – Twoja organizacja będzie widoczna jako ta, która dokłada należytych starań i dba o cyberbezpieczeństwo.

Usługi szyte na miarę?

Aby kompleksowo zweryfikować poziom cyberbezpieczeństwa Waszej organizacji, uwzględniając oczekiwania i potrzeby, przeprowadzamy ponadto:

– testy penetracyjne infrastruktury sieciowej

– testy socjotechniczne

– szkolenia i warsztaty w obszarze cyberbezpieczeństwa dla pracowników Twojej organizacji

– i inne

Ile to kosztuje?

Wartość usługi jest uzależniona od wielu czynników.

Na ostateczną wartość usługi składają się m.in. wielkość organizacji (liczba pracowników i liczba lokalizacji), wielkość infrastruktury teleinformatycznej (w tym liczba systemów i urządzeń) oraz ilość dokumentacji do analizy.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Wykonaj diagnozę bezpieczeństwa
w ramach programu CYFROWA GMINA

Skorzystaj z naszego doświadczenia i podnieś standardy cyberbezpieczeństwa.