Organizuj pracę zdalną bezpiecznie i zgodnie z prawem! Ogranicz ryzyka, wyeliminuj błędy, bądź świadomy zagrożeń.

Warto zweryfikować, czy dotychczas stosowane rozwiązania są zgodne z obowiązującymi wytycznymi i przepisami prawa w tym, w szczególności przepisami ochrony danych osobowych. Otoczenie w jakim pracujemy ma niewątpliwie ogromny wpływ na bezpieczeństwo informacji, a praca zdalna niesie za sobą zwiększoną podatność na ewentualny atak.

Określ grupę docelową, a my:

Uczestnik otrzyma:

pakiet materiałów szkoleniowych
w formie elektronicznej

certyfikat 
ukończenia szkolenia

cel szkolenia?

Nowe przepisy regulujące zasady pracy zdalnej określają obszary, na których należy się skupić, umożliwiając pracownikowi pracę na jasno określonych zasadach. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się nie tylko w jaki sposób zorganizować pracę zdalną, aby była zgodna z RODO, ale także w jaki sposób postępować, by zminimalizować ryzyko wycieku danych. 

Omówimy przykłady nieświadomego naruszenia bezpieczeństwa informacji, zasady użytkowania sprzętu służbowego i prywatnego oraz sposoby ochrony sieci domowej. Na co zwracać uwagę podczas telekonferencji, co z hasłami i dostępem do dokumentów, ze wskazaniem na szyfrowanie i bezpieczeństwo danych, zarówno tych w formie elektronicznej, jak i papierowej wyniesionej poza siedzibę firmy.

 

DLA KOGO?

Szkolenia dedykowane są dla  klientów biznesowych i instytucjonalnych, włączając w to MŚP, duże przedsiębiorstwa oraz sektor publiczny. 

jak szkolimy?

Szkolenia przeprowadzamy 
w grupach liczących
do 25 pracowników.

Szkolenia jednodniowe 
trwają ok 4-8 h.

Szkolenia prowadzimy
w formule otwartej i zamkniętej.

Szkolenia odbywają się:
stacjonarnie- w miejscu
wyznaczonym przez Klienta 
lub w naszej Siedzibie.
Jesteśmy przygotowani na realizację
 szkoleń w formie online. 

Szkolenia realizowane są
w formie mini wykładu łączącego
wiedzę merytoryczną
z praktycznymi przykładami
jej wykorzystania
w środowisku pracy.

 

 

Dysponujemy potencjałem
dydaktycznym i rozbudowanym
zapleczem technicznym –
mobilna pracownia
komputerowa oraz sprzęt
komputerowy dla prowadzących
umożliwiający przeprowadzenie
szkolenia wraz ekran i projektorem.

Kto poProwadzi szkolenia?

IMG_6929111

ADRIAN KAMIZELA

Certyfikowany Audytor Wiodący normy ISO 27001, szkoleniowiec

Wyspecjalizowany w zakresie szeroko pojętej technologii IT, w tym sieci komputerowych i bezpieczeństwa systemów komputerowych oraz komputerowych systemach zarządzania
i sterowania. Realizuje audyty bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych i sieci ICT oraz KRI i KSC. Bierze pod lupę aspekty techniczne analizując oprogramowanie, serwisy WWW i pocztowe. Weryfikuje wszelkie ustanowione zabezpieczenia informacji przed nieuprawnionym dostępem.

IMG_6928-strona1

KATARZYNA GLIB

Inspektor Ochrony Danych, Certyfikowany Audytor Wiodący normy ISO 27001, szkoleniowiec

Odpowiedzialna za tworzenie i wdrażanie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych oraz audytowanie w/w obszarów w podmiotach publicznych i prywatnych. Wykonuje opracowania z zakresu bezpieczeństwa informacji, badania zgodności z normami, przepisami prawa i ładu korporacyjnego. 

Realizuje audyty z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz KRI, KSC.

skorzystaj ze szkolenia
i zMINIMALUZUJ RYZYKO WYCIEKU DANYCH

ZWOLNIENIE Z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z podatku VAT. Stosuje się to w przypadku kształcenia zawodowego. Zapytaj o szczegóły swojego opiekuna handlowego oraz wypełnij oświadczenie.

jesteś zainteresowany ofertą ?

Jeśli masz dodatkowe pytania 
lub chcesz zapoznać się z naszą ofertą handlową
zapraszamy do kontaktu z
opiekunami handlowymi

agendA SZKOLENIA:

Zakres szkolenia może być dowolnie konfigurowany w zależności od rodzaju działalności i procesów w niej zachodzących.

PODSTAWY CYBERBEZPIECZEŃSTWA I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Skontaktuj się z nami,
a my dopasujemy naszą ofertę do Twoich potrzeb.

skorzystaj ze szkolenia i zMINIMALIZUJ RYZYKO WYCIEKU DANYCH

ZWOLNIENIE Z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z podatku VAT. Stosuje się to w przypadku kształcenia zawodowego. Zapytaj o szczegóły swojego opiekuna handlowego oraz wypełnij oświadczenie.

Skontaktuj się z nami,
a my dopasujemy naszą ofertę do Twoich potrzeb.