OBOWIĄZEK INFORMACYJNY B&B JACEK BARON

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest B&B Jacek Baron z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ulicy Walentego Roździeńskiego 2A.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust 1 pkt b/c oraz f (w celu realizacji marketingu bezpośredniego oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami).

3) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane oficjalnym partnerom biznesowym wyłącznie w celu przygotowania ofert natomiast nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do realizacji umowy uniemożliwi jej świadczenie.

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.