26.03.2024
Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników nietechnicznych
Park przemysłowo technologiczny
EKO PARK

ul. Walentego Roździeńskiego 2A
41-946 Piekary Śląskie

Procedury, wytyczne, instrukcje, odpowiedni sprzęt i technologiczne zabezpieczenia to czasem za mało – podczas 95% cyberataków zawodzi po prostu czynnik ludzki. Edukacja i uświadamianie są ważne, niniejszym zapraszamy na szkolenie realizowane w ramach Akademii BB.

Uczestnik otrzyma:

pakiet materiałów szkoleniowych
w formie elektronicznej

zaświadczenie
ukończenia szkolenia

jak szkolimy?

Szkolenie realizowane jest w formie mini wykładu. Łączy w sobie wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Na wstępie przeprowadzimy badania ankietowe online z wiedzy o podstawowych aspektach cyberbezpieczeństwa. Wyniki ankietyzacji uwypuklą obszary,
na których się skupimy i które omówimy w trakcie szkolenia 

Dysponujemy potencjałem dydaktycznym i rozbudowanym zapleczem technicznym – mobilna pracownia komputerowa oraz sprzęt komputerowy dla prowadzących umożliwiający przeprowadzenie szkolenia wraz ekran i projektorem.

cel szkolenia?

Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości zagrożeń, konsekwencji zaistnienia incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informacji, wynikających z niestosowania się do ustalonych norm wewnętrznych i braku świadomości zasad funkcjonujących w organizacji. Najsłabszym ogniwem
jest pracownik. Konieczna jest zatem systemowa edukacja i procedury. Zaawansowana technologia
i najlepsze systemy zabezpieczeń nie zapewnią kompletnej ochrony, jeśli pracownicy nie znają podstaw cyberbezpieczeństwa, ani umiejętności przeciwdziałania im w cyfrowym świecie 

W czasie szkoleń poruszamy realne problemy, z którymi styka się użytkownik, a każdy aspekt jest szeroko poparty przykładami. Omawiamy zagadnienia technologii i Internetu, socjotechnikę oraz zwracamy uwagę na monitorowanie otoczenia i jak być odpornym na fake newsy. Przekazanie w jasny sposób wiedzy teoretycznej i licznych przykładów zagrożeń spowoduje pobudzenie wyobraźni, a co za tym idzie zwiększy czujność i ostrożność.

Kto poProwadzi szkolenia?

Szkolenia prowadzone są przez praktyków, którzy na co dzień mają styczność z szeroko rozumianym bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Dostarczają rzetelną wiedzę, która daje uczestnikom przewagę w szybko zmieniającym się świecie cyberbezpieczeństwa i sprawnie wykorzystują swoje doświadczenie zebrane podczas spotkań z pracownikami wszystkich szczebli
w administracji publicznej i sektora prywatnego.

IMG_6928-strona1

KATARZYNA GLIB

Inspektor Ochrony Danych, Certyfikowany Audytor Wiodący normy ISO 27001, szkoleniowiec
Odpowiedzialna za tworzenie i wdrażanie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych oraz audytowanie w/w obszarów w podmiotach publicznych i prywatnych. Wykonuje opracowania z zakresu bezpieczeństwa informacji, badania zgodności z normami, przepisami prawa i ładu korporacyjnego. Realizuje audyty z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz KRI, KSC.
IMG_6914-strona1

ADRIAN KAMIZELA

Certyfikowany Audytor Wiodący normy ISO 27001, szkoleniowiec
Wyspecjalizowany w zakresie szeroko pojętej technologii IT, w tym sieci komputerowych i bezpieczeństwa systemów komputerowych oraz komputerowych systemach zarządzania i sterowania. Realizuje audyty bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych i sieci ICT oraz KRI i KSC. Bierze pod lupę aspekty techniczne analizując oprogramowanie, serwisy WWW i pocztowe. Weryfikuje wszelkie ustanowione zabezpieczenia informacji przed nieuprawnionym dostępem.

skorzystaj ze szkolenia
i zapewnij BEZPIECZeństwo swojej firmy

ZWOLNIENIE Z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z podatku VAT. Stosuje się to w przypadku kształcenia zawodowego. Zapytaj o szczegóły swojego opiekuna handlowego oraz wypełnij oświadczenie.

jesteś zainteresowany ofertą ?

Jeśli masz dodatkowe pytania 
lub chcesz zapoznać się z naszą ofertą handlową
zapraszamy do kontaktu z
opiekunami handlowymi

agenda SZKOLEnia:

I BLOK TEMATYCZNY
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
II BLOK TEMATYCZNY
WSTĘP DO CYBERBEZPIECZEŃSTWA
IiI BLOK TEMATYCZNY
BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
Q&A sesja pytań i odpowiedzi
QUIZ

Skontaktuj się z nami,
a my dopasujemy naszą ofertę do Twoich potrzeb.

skorzystaj ze szkolenia i zapewnij BEZPIECZeństwo swojej firmy

ZWOLNIENIE Z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z podatku VAT. Stosuje się to w przypadku kształcenia zawodowego. Zapytaj o szczegóły swojego opiekuna handlowego oraz wypełnij oświadczenie.

Skontaktuj się z nami,
a my dopasujemy naszą ofertę do Twoich potrzeb.