CENTRALNE ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ INFORMATYCZNĄ

ITManager to systemowe rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą i procesami IT w przedsiębiorstwie. 

Wbudowany w system zestaw narzędzi wspiera administratorów IT w codziennych obowiązkach, a modułowa budowa pozwala dobrać i wdrożyć wymagane funkcjonalności. Wdrożenie systemu ITManager jest profesjonalną i kompleksową usługą, która obejmuje instalację oprogramowania, indywidualną parametryzację, szkolenie administracyjne dla zespołu IT oraz wsparcie powdrożeniowe.

FUNKCJE:

BAZA KONFIGURACJI KOMPUTERÓW I OPROGRAMOWANIA

- automatyczne skanowanie konfiguracji sprzętowej zarejestrowanych stanowisk,
- odczyt informacji na temat zainstalowanego systemu operacyjnego,
- cykliczna identyfikacja i inwentaryzacja zainstalowanego oprogramowania,
- skaner plików (np. treści multimedialne),
- analiza zmian i wykrywanie różnic w sprzęcie oraz oprogramowaniu,
- odczyt statusu aktywności stanowisk (on-line/off-line),
- logowanie czasu włączenia/wyłączenia PC,
- kreator oraz wydruk kartoteki stanowiska,
- monitoring kluczowych parametrów stanowiska (obciążenie CPU, RAM, HDD),
- wbudowane raporty inwentaryzacyjne.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

- ewidencja dowolnych typów zasobów,
– monitory, telefony, drukarki itp.,
- tworzenie relacji pomiędzy zasobami, np. pracownik – komputer,
- przegląd historii powiązań,
- kreator dokumentów przekazania oraz zwrotu zasobów,
- wydruk kodów kreskowych,
- możliwość dodawania własnych atrybutów zasobów,
- kreator własnych szablonów zestawień,
- repozytorium dokumentów – skany faktur zakupu, gwarancje,
- dedykowana aplikacji mobilna dla procesu inwentaryzacji zasobów.

ZARZĄDZANIE WNIOSKAMI I UPRAWNIENIAMI

- wsparcie dla procesów zgodnych z RODO,
- inwentaryzacja posiadanych Systemów Informatycznych (SI) oraz Zbiorów danych (ZD),
- budowa powiązanych zestawów atrybutów dla SI oraz ZD (np. termin ważności dostępu, poziom dostępu, przetwarzanie danych wrażliwych),
- tworzenie ścieżek decyzyjnych dla dowolnych wniosków o uprawnienia do SI oraz ZD,
- obsługa procesu (wniosku) o odebranie uprawnień (koniec terminu dostępu, zwolnienie pracownika),
- raportowanie uprawnień według SI oraz ZD do poszczególnych osób,
- raportowanie uprawnień pracowników do SI oraz ZD,
- generowanie Karty Uprawnień Pracownika do umieszczenia w teczce osobowej.

ZARZĄDZANIE LEGALNOŚCIĄ OPROGRAMOWANIA

- analiza zainstalowanych aplikacji,
- baza zakupionych licencji,
- automatyczny audyt oprogramowania,
- dostęp do bazy sygnatur aplikacji,
- mechanizm downgrade/upgrade licencji,
- przypisywanie licencji do PC lub użytkownika,
- analiza wykrytego oprogramowania według struktury organizacyjnej oraz lokalizacyjnej,
- lista aplikacji dozwolonych oraz zabronionych,
- odczyt kluczy licencyjnych,
- powiadomienia o wykryciu nowych aplikacji,
- alertowanie różnic w skanach oprogramowania,
- repozytorium dokumentów licencyjnych (faktury zakupu, umowy licencyjne).

MONITORING SIECI LAN

- skanowanie wybranych podsieci,
- rozpoznawanie nazw oraz typów urządzeń,
- odczyt stanu urządzeń (on-line/off-line),
- mapa sieci (wraz z graficznym rozmieszczeniem urządzeń),
- odczyt otwartych portów,
- odczyt uruchomionych usług,
- monitoring aktywności urządzeń (alerter),
- zarządzanie urządzeniami przez http/https/SSH/Telnet.

ZDALNE ZARZĄDZANIE I AUTOMATYZACJA

- przejęcie pulpitu użytkownika za pomocą agenta ITM,
- transfer plików oraz katalogów na prawach administratora,
- linia poleceń CMD wraz z kanałem zwrotnym,
- wysyłanie wiadomości on-line,
- czat techniczny z użytkownikiem,
- zarządzanie procesami oraz usługami,
- modyfikacja rejestru systemowego,
- zarządzanie kontami użytkowników,
- zapytania WMI.

MONITORING UŻYTKOWNIKÓW

- dostęp do informacji na temat odwiedzanych przez użytkowników stron internetowych danej przeglądarki,
- analiza rzeczywistego użycia przekazanych licencji na oprogramowanie,
- wykaz kosztów wydruków poszczególnych użytkowników oraz urządzeń,
- możliwość szczegółowego monitorowania dziennej aktywności pracy,
- blokada nieznanych (obcych) urządzeń USB,
- możliwość przeglądu historii plików jakie użytkownicy kopiują z/do urządzeń USB.

SERVICE DESK

- systemowa obsługa procesu rejestracji zgłoszeń serwisowych,
- analiza przebiegu realizacji zgłoszenia,
- Integracja z modułem Zarządzania Zasobami,
- obsługa zgłoszeń przez dedykowane linie wsparcia (I, II, III linia),
- utrzymanie wysokiego standardu poziomu dostępności usług (analiza SLA),
- przegląd najczęstszych typów zgłoszeń (słabe punkty infrastruktury).

KOMUNIKATOR

– konwersacje prywatne między użytkownikami,
– konwersacje w dynamicznych grupach,
– połączenia audio-video użytkowników,
– konferencje audio-video,
– odbieranie powiadomień od administratorów,
– transfer plików między użytkownikami,
– przegląd historii,
– oraz wiele innych.

Jesteś zainteresowany Oferowanym rozwiązaniem ?

Telefon: +48-500-413-313
Email: biuro@b-and-b.pl
ul. walentego roździeńskiego 2a
41-946 PIEKARY ŚLĄSKIE​

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Zapraszamy na stronę producenta!