Dla wersji 6.4.0, 6.4.1 lub 6.4.2, Fortinet zdecydowanie zaleca aktualizację do wersji 6.7.7, 7.0.1 lub nowszej, zamiast aktualizacji do wersji 6.4.3. Jeśli wystąpiła potrzeba aktualizacji do wersji 6.4.3, następna aktualizacja powinna nastąpić do wersji 6.7.7, 7.0.1 lub nowszej, w przeciwnym razie aktualizacja Supervisora/Workera nie powiedzie się. Dzieje się tak z powodu poprawki błędu w wersji 915077, która jest w wersji 6.7.5 lub nowszej, ale nie została ponownie przeniesiona do wersji 6.6.4.

Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji technicznej w linku poniżej.