Polityka bezpiecznego dostępu do sieci

FortiClient

FortiClient to aplikacja do zaawansowanej ochrony punktów końcowych oraz połączeń VPN.

SECURITY FABRIC

FortiClient

Platforma gwarantuje bezpieczny dostęp do zasobów instytucji poprzez egzekwowanie zasad określonych przez administratora. Możemy wymagać aby każa stacja czy urządzenie mobilne było maksymalnie bezpieczne łącząć się do naszej sieci. Politykę bezpieczeństwa konkretnego punktu końcowego określamy realizując funkcje ochronne oraz tworząc regułu dostępu do naszej sieci poprzez wymuszanie konkretnych reguł i zasad. Każde połączenie VPN może być dodatkowe uwierzytlnione poprzez FortiToken – przycisk Co daje nam maksymalną pewność, że dostęp jest autoryzowany.

FORTICLIENT 6.2

Fabric Agent – zaawansowana ochrona punktów końcowych z Sandbox`em w chmurze

Integracja z Security Fabric
Zaawansowana Ochrona punktów końcowych
INNE FUNKCJONALNOŚCI
POŁĄCZENIA VPN
ZARZĄDZANIE I AKTUALIZACJE

Wspierane systemy dla aplikacji FORTICLIENT

FortiClient for Microsoft Windows
FortiClient for macOS
FortiClient for Linux
FortiClient for Android OS
FortiClient for iOS
FortiClient for Chromebooks

FORTINET EMS

Enterprise Management Server (EMS)

Serwer FortiClient Enterprise Management Server (EMS) – to konsola zarządzania agentami FortiClient.
Za jej pomocą możemy ustalać zasady bezpiecznego dostępu do sieci poprzez konfigurację polityk dostępu.
EMS pozwala na określenie konkretnych profili użytkowników zdalnych o określonej ochronie np. Antimalware, skaner podatności czy Web Filtering.
Platforma jest w stanie określić który agent jest zainfekowany bądź posiada luki które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

Kontakt

Telefon: +48-500-413-313
Email: biuro@b-and-b.pl
ul. walentego roździeńskiego 2a
41-946 PIEKARY ŚLĄSKIE​
Godziny otwarcia biura - 8:00-16:00
Godziny pracy wsparcia – całodobowo