Zintegrowane zarządzanie i bezpieczeństwo IT

axence
Funkcjonalność kilku rozwiązań w jednym systemie

Zarządzanie siecią, kontrola zasobów sprzętowych oraz oprogramowania.

 • Zapobieganie kosztownym przestojom przez wykrywanie anomalii w działaniu urządzeń.
 • Bezpieczna serwerownia – monitorowanie wskaźników wilgotności i temperatury.
 • Zawsze aktualne dane o wydajności serwera i łącza internetowego.
 • Kompleksowa kontrola nad nawet najbardziej rozbudowaną infrastrukturą IT.
 • Pełna lista zainstalowanego/używanego oprogramowania, co pozwoli uniknąć wysokich kar.
 • Zmniejszenie kosztów działu IT przez wskazanie zbędnych licencji (na niewykorzystywane oprogramowanie).
 • Pełne zarządzanie użytkownikami, bazujące na grupach i politykach bezpieczeństwa.
 • Dane są gromadzone i przyporządkowywane do konkretnego użytkownika, dzięki czemu wszystkie dostępy, uprawnienia, polityka aplikacji i stron oraz polityka monitorowania – podążają automatycznie za nim niezależnie od komputera, na którym pracuje.
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa firmy: możliwość blokowania niebezpiecznych domen WWW przed przypadkowym wejściem i pobraniem złośliwego oprogramowania.
 • Redukcja kosztów pomocy technicznej i oszczędność czasu działu IT.
 • Ograniczenie liczby kosztownych przestojów i zwiększenie wydajności pracowników.
 • Edukacja kadry – poradniki jak poradzić sobie z najczęściej występującymi problemami.
 • Automatyczne nadawanie użytkownikowi domyślnej polityki monitorowania i bezpieczeństwa.
 • Ograniczenie ryzyka wycieku strategicznych danych za pośrednictwem przenośnych pamięci masowych oraz urządzeń mobilnych.
 • Zabezpieczenie sieci firmowej przed wirusami instalującymi się automatycznie z pendrive’ów lub dysków zewnętrznych.
 • Czytelne wskaźniki czasu poświęconego na pracę w poszczególnych aplikacjach.
  Dokładny pomiar minut spędzanych przed komputerem.
 • Szybki dostęp do metryk efektywnościowych dla grup i pojedynczych użytkowników.
  Pełny wgląd w dane historyczne z dowolnie wybranego okresu.
 • Przypisywanie statusów aplikacjom i stronom www (produktywna, neutralna, nieproduktywna).
  Dodawanie wyjątków. Aplikacja lub strona może być produktywna tylko dla danej grupy.
 • Dokładna lista aplikacji i stron www używanych w danym dniu.
  Informacja o czasie spędzonym w produktywnych aplikacjach

6 modułów Tworzy dla ciebie KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE

Testuj nowy moduł SmartTime za 0 zł.