ZABEZPIECZ ŚRODKI NA SZKOLENIE

ZAMÓW
VOUCHER SZKOLENIOWY

Co zrobić, GDY niemożliwym jest wysłanie W DANYM MOMENCIE swoich pracowników na szkolenie?

MAMY NA TO RADĘ

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, proponujemy zakup voucherów szkoleniowych na dowolne szkolenie Akademii B&B, które zrealizujemy w optymalnym dla Państwa terminie i wybranym zakresie do końca 2021 roku.

Wartość voucherów szkoleniowych ustalana jest indywidualnie z Klientem. 

 

W celu otrzymania vouchera na usługi szkoleniowe należy:

Skontaktować się
z Opiekunem Handlowym

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Wspólnie ustalimy zakres szkolenia oraz inne szczegóły.

Przesłać formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz zgłoszeniowy na wybrane szkolenie lub zadeklaruj kwotę.
W przypadku voucherów grupowych wystarczy podać liczbę uczestników szkolenia. Lista osobowa będzie konieczna dopiero przy ustalaniu konkretnego terminu.

PRZESŁAĆ OŚWIADCZANIE
O ZWOLNIENIU Z VAT

Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT. Podmioty zwolnione z podatku VAT są zobligowane do przesłania stosownego Oświadczenia
(dokument zostanie przesłany przez Opiekuna Handlowego).

OPŁACIĆ
FAKTURĘ

Po opłaceniu faktury na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym zostanie przesłany Voucher Szkoleniowy.
Formalności masz z głowy- pozostaje spokojnie czekać na solidną porcję wiedzy połączonej z praktyką.

Regulamin wykorzystania vouchera szkoleniowego:

 1. Voucher stanowi dokument wystawiony przez B&B Jacek Baron.
 2. Voucher szkoleniowy można wykorzystać do końca 2021 roku na dowolne szkolenie Akademii B&B. Data vouchera nie ulega przedłużeniu.
 3. Voucher szkoleniowy może być imienny lub grupowy, a wartość voucherów ustalana jest indywidualnie z klientem.
 4. Voucher szkoleniowy można zamówić korzystając z formularza zgłoszeniowego.
 5. Voucher zostaje wysłany pocztą elektroniczną pod wskazany w zgłoszeniu adres e-mail po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym B&B Jacek Baron.
 6. B&B Jacek Baron wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od wysłanego zgłoszenia.
 7. Zapłata nastąpi przelewem bankowym na rachunek wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 8. Do usługi szkoleniowej doliczany jest 23% VAT. Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania szkolenia ze środków publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT. Podmioty zwolnione z podatku VAT są zobligowane do przesłania stosownego Oświadczenia (dokument zostanie przesłany przez Opiekuna Handlowego).
 9. Zakupiony Voucher nie podlega zwrotowi, ani wymianie na środki pieniężne.
 10. Każdy Voucher posiada unikatowy numer. Zakupiony Voucher może być wykorzystany jednorazowo, bez możliwości podziału.
 11. Dokonując zgłoszenia udziału w wybranym szkoleniu, w formularzu rejestracyjnym należy umieścić numer Vouchera.
 12. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością Vouchera, a wartością usługi szkoleniowej jeśli przewyższa ona wartość Vouchera.
 13. B&B Jacek Baron ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, gdy upłynął termin ważności Vouchera.

Nabywca Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią powyższego regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

skorzystaj z vouchera!
wypełnij formularz zgłoszeniowy

GRUPOWY VOUCHER SZKOLENIOWY

IMIENNY VOUCHER SZKOLENIOWY

JEŚLI MASZ DODATKOWE PYTANIA
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU